Hướng dẫn tra cứu hóa đơn điện tử

Bước 1: Truy cập link tra cứu hóa đơn

Khách hàng truy cập đường link tra : http://hoadondientu.vtvcab.vn/ để thực hiện tra cứu thông tin hóa đơn bằng mã tra cứu nhận được từ VTV CAB.

Bước 2: Nhập thông tin tra cứu hóa đơn điện tử

Thông tin cần nhập:

+ Mã tra cứu: Là mã tra cứu hiển thị trên hóa đơn điện tử khách hàng nhận được.

+ Mã kiểm tra: Là mã xác nhận của hệ thống, khách hàng nhập đúng mã hệ thống hiển thị.

Bước 3: Tìm kiếm hóa đơn

Sau khi nhập xong các thông tin tìm kiếm hóa đơn, khách hàng thực hiện bấm nút ‘Tìm hóa đơn’ để thực hiện việc tra cứu. Nếu thông tin khách hàng nhập chính xác, hệ thống sẽ hiển thị kết quả tra cứu.

Bước 4: Xem thông tin chi tiết hóa đơn

Khách hàng có thể xem thông tin chi tiết hóa đơn tìm kiếm được bằng cách bấm vào biểu tượng con mắt . Sau khi xem thông tin hóa đơn, khách hàng có thể in hóa đơn ra giấy để lưu trữ chứng từ bằng cách bấm vào nút .